(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

RAZVOJ JEZIKA

Kot pomoč staršem prilagamo navodila, kako lahko otroku že od 6. meseca dalje pomagate pri razvoju jezika.

Od rojstva do 6. meseca starosti

–          otrok se odziva na zvoke, obrača oči in/ali glavo v smeri od koder prihaja zvok,

–          otrok se oglaša

Starši: – pogovarjajte se z njim mirno, prijazno,

– pojte mu,

– poimenujte to kar otrok sliši (avto, kuža, muca),

– poimenujte ljudi in predmete, ki jih pozna,

– poimenujte, opisujte to kar delate;

 

– opazujte, ali se vaš otrok odziva na zvoke, če ne se posvetujte z njegovim izbranim zdravnikom,

– poiščite pomoč, če vaš otrok pri komunikaciji ne vzpostavlja očesnega kontakta.

 

Pri 12 mesecih

–          otrok razume preprosta navodila,

–          otrok pokliče »mama«, »ata«,

–          otrok se odziva, ko ga pokličemo;

 

Starši: – spreminjajte svoj glas – otrok   uživa v tem, melodija govora mu

pomaga razumeti in učinkoviteje uporabljati jezik,

–          pomagajte otroku vzpodbuditi veselje do komunikacije,

–          vzpodbujajte vse vrste medsebojne interakcije – delajte »smešne obraze«, nasmehe, poglede.

–          na tej razvojni stopnji televizija ne koristi vašemu otroku. Ne puščajte otroka pred televizijskim zaslonom, saj to ne pospešuje prave komunikacije

 

 

Pri 18. mesecih

–          otrok razume preprosta navodila in stavke,

–          otrok naj bi poimenoval znane predmete,

–          otrok širi svoj besedni zaklad

 

Starši: – pogovarjajte se z njim, tako da uporabljate besede, ki jih pozna in

kratke slovnično pravilne stavke, ne pa otroškega govora,

– dajte mu primerne knjige in se pogovarjajte ob njih,

– zanimajo ga predmeti različnih oblik in barv.

 

Poiščite pomoč:

– če vaš otrok premalo govori,

– govor ne napreduje,

– se govor slabša.

 

 

Pri 2 letih

–          otrok razume zahtevnejša navodila,

–          otrok pove svoje ime,

–          otrok uporablja 2-3 besedni stavek

 

Starši: – pomagajte mu razvijati besedni zaklad,

–          razložite mu besede, ki jih ne razume

–          besede, ki jih ne izgovarja pravilno, ponovite, vendar ne zahtevajte, da jih za vami ponavlja

 

Poiščite pomoč če:

–          uporablja le nekaj besed,

–          je zelo nerazumljiv,

–          ne zna oblikovati kratko frazo (mama am, ati papa…)

 

 

Pri 3 letih

–          otrok razume enostavne stavke,

–          otrok uporablja vprašalnice,

–          otrok sprašuje,

–          otrok uporablja množinske oblike in predloge

 

Starši: – otroka naučite pripovedovati, pomagajte mu pri oblikovanju misli, občutkov, čustev,

–          spodbujajte ga, da opusti stekleničko/dudo

 

Poiščite pomoč če:

–          njegov govor ostaja nerazumljiv, uporablja le nekaj glagolov, ne pa pridevnikov in predlogov,

–          ne uporablja množine,

–          ne oblikuje enostavnih stavkov

 

 

Pri 4 letih

–          govor vašega otroka je že bolj podoben govoru odraslega;

 

Starši: – berite mu pravljice, primerne  njegovi starosti, ob slikah naj jih

pripoveduje tudi sam; s tem spodbujate ustrezen odnos do

jezika in branje,

–          otroci naj vidijo, da berete, potrebujejo vaš zgled

 

Poiščite pomoč če:

–          otrok težko začne stavek, ponavlja zloge in besede,

–          uporablja kratkem, ne zložene stavke,

–          govor ni jasen,

–          ne zna pripovedovati o dogodkih iz bližnje preteklosti

 

Pri 5 letih

–          otrok popolnoma razume sestavljeni govor (razen nekaterih nevsakdanjih abstraktnih pojmov)

–          pojavljajo se pravilen: š, ž, č

–          otrok uporablja stavke z bogatim besednjakom – slovnično pravilne; lahko se pojavi tudi kakšna nesistematska napaka pri izgovoru

–          otroka zanima branje in pisanje, poskuša prebrati svoje ime, napise na trgovinah….

 

Poiščite pomoč če:

–          otrok ne more povedati, niti z najprerostejšimi stavki, kratke zgodbice,

–          ima veliko težav pri izgovoru,

–          govor je slovnično nepravilen.

Dostopnost